dikt035

     boka B o b Hansson Föreläsning  

i kommun och om vi tagit sorgen på allvar

svurit den all vår trohet

lovat den att aldrig ge upp

förrän den brutit ut och förvandlats

om vi ägnat all vår vakna tid åt detta


hur vackert det kunde ha blivit då


 

Copyright © All Rights Reserved