dikt

B o b

På nästa sida finns det dikt från min nya diktsamling.¨

 

 

Det är dikter som egentligen inte vill läsas på internett.

 

Innan du klickar dit - önskar dikten dig något.

 

Att du blundar en stund. Tar några andetag.

 

 

Om du inte har ro till det just nu, stäng ner den här sidan

 

och kom tillbaks när du har ro att gå in.

Hej

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved