HEJA VÄRLDEN OCH HEJA DIG

Heja världen och heja dig!

 

 

 

Tycker du det är viktigt med stämningen på din arbetsplats? Att ”stämningen är en reell faktor för både effektivitet, personalomsättning och din egen livskvalité?

Då är det här för dig!

 

En föreläsning i två steg som vill höja energin och empatin på din arbetsplats – till ännu högre nivåer än den redan är!

Mjuka frågor blir lätt hårda frågor. Forskning har visat att det viktigaste faktorn för de anställda varken är lön eller arbetsuppgifter. Utan arbetskamraterna. En tillåtande vänlig stämning minskar sjukskrivningar och personalomsättning, ökar kreativiteten och modet att göra det man faktiskt är där för att göra – arbeta tillsammans!

 

Steg ett, en föreläsning på ca 90-120 min som inkluderar korta övningar. Uppgifter ges till deltagarna både som individer och grupp med syfte att sätta igång en långsiktig process.

Föreläsningens syfte är att sätta igång en process som sedan deltagarna själva tar ansvar för. I enkla men effektfulla övningar som tar mellan 5-10 minuter per dag.

Ett annat syfte är faktiskt att öka livsglädjen. Det är i första hand inte som ”anställd” man lever, utan som människa.

 

Steg två. (Tillval.) Uppföljning och fördjupning. 40-90 min. Under mellantiden har deltagarna skickat mail där de kort berättat om processen och eventuella svårigheter. Detta följs upp med en kortare föreläsning som även inkluderar fördjupande övningar. Allt för att effekten ska bli så långvarig och stabil som möjligt.

 

Föreläsningarna varvar humor med allvar. Det sista som gynnar en viktig process är att ha tråkigt i onödan.

 

 

 

Om Bob som föreläsare.

 

 

"Exceptionellt bra! Över all förväntan. Bob Hansson tog alla med storm, charmig, rolig, påläst, genomproffsig, tänkvärd, otvungen. / Foyen Advokatbyrå, Affärsjuridik.

 

 

”Kollegorna var som totalt förändrade" / Socialstyrelsen.

 

 

Copyright © All Rights Reserved